Warunki korzystania z internetowego generatora kości

Celem niniejszych ogólnych warunków użytkowania (znanych jako „CGU”) jest zapewnienie ram prawnych dla warunków świadczenia witryny i usług przez Lecoweb oraz określenie warunków dostępu i korzystania z usług przez „Użytkownika”. Te warunki są dostępne na stronie w sekcji „Warunki”.

Artykuł 1: Informacje prawne

Edycję strony https://www.rzut-kostka.pl zapewnia firma Company Micro Lecoweb. Adres e-mail: contact.lecoweb@gmail.com. Właścicielem strony https://www.rzut-kostka.pl jest firma OVH.

ARTYKUŁ 2: Dostęp do strony

Strona https://www.rzut-kostka.pl umożliwia Użytkownikowi swobodny dostęp do następujących usług: Serwis oferuje następujące usługi: Aplikacje internetowe Strona jest dostępna bezpłatnie z każdego miejsca dla każdego Użytkownika posiadającego dostęp do Internetu. Wszystkie koszty poniesione przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do usługi (sprzęt, oprogramowanie, połączenie internetowe itp.) są jego obowiązkiem.

ARTYKUŁ 3: Zbieranie danych

Witryna jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji do Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), o ile nie gromadzi żadnych danych dotyczących Użytkowników.

ARTYKUŁ 4: Własność intelektualna

Znaki towarowe, logo, znaki i cała zawartość strony (teksty, obrazy, dźwięk itp.) są chronione Kodeksem Własności Intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim. Użytkownik musi uzyskać uprzednią zgodę witryny na wszelkie powielanie, publikowanie, kopiowanie różnych treści. Zobowiązuje się do korzystania z zawartości strony w kontekście ściśle prywatnym, jakiekolwiek wykorzystanie w celach komercyjnych i reklamowych jest surowo zabronione. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprezentacja tej witryny w jakimkolwiek procesie, bez wyraźnej zgody operatora witryny, stanowiłaby naruszenie podlegające karze na mocy artykułu L 335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej. Przypomina się, zgodnie z artykułem L122-5 Kodeksu własności intelektualnej, że Użytkownik, który reprodukuje, kopiuje lub publikuje chronione treści, musi cytować autora i jego źródło.

ARTYKUŁ 5: Odpowiedzialność

Źródła informacji rozpowszechnianych na stronie https://www.rzut-kostka.pl są uważane za wiarygodne, ale strona nie gwarantuje, że jest wolna od wad, błędów lub przeoczeń. Podane informacje są prezentowane w celach informacyjnych i ogólnych bez wartości umownej. Mimo regularnych aktualizacji serwis https://www.rzut-kostka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany przepisów administracyjnych i prawnych, które nastąpią po publikacji. Podobnie, strona nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie i interpretację informacji zawartych na tej stronie. Witryna https://www.rzut-kostka.pl nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy, które mogą zainfekować komputer lub jakikolwiek sprzęt komputerowy użytkownika Internetu po użyciu, dostępie lub pobraniu z tej witryny. Witryna nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej lub nieprzewidywalnego i niemożliwego do pokonania działania osoby trzeciej.

ARTYKUŁ 6: Linki hipertekstowe

Linki hipertekstowe mogą być obecne w witrynie. Użytkownik jest informowany, że klikając w te linki, opuści serwis https://www.rzut-kostka.pl. Ten ostatni nie ma kontroli nad stronami internetowymi, do których prowadzą te linki, i nie może w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za ich treść.

ARTYKUŁ 7: Pliki cookie

Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyt na stronie plik cookie może zostać automatycznie zainstalowany w jego oprogramowaniu nawigacyjnym. Pliki cookie to małe pliki tymczasowo przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika przez przeglądarkę i niezbędne do korzystania ze strony https://www.rzut-kostka.pl. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji kogokolwiek. Plik cookie zawiera unikalny, losowo generowany, a zatem anonimowy identyfikator. Niektóre pliki cookie wygasają pod koniec wizyty Użytkownika, inne pozostają. Informacje zawarte w plikach cookies służą do ulepszania serwisu https://www.rzut-kostka.pl. Przeglądając witrynę, Użytkownik je akceptuje. Użytkownik musi jednak wyrazić zgodę na korzystanie z niektórych plików cookie. W przypadku braku akceptacji, Użytkownik jest informowany, że niektóre funkcje lub strony mogą zostać odrzucone. Użytkownik może dezaktywować te pliki cookie za pomocą parametrów pojawiających się w jego oprogramowaniu przeglądarki.

ARTYKUŁ 8: Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja

Do tej umowy ma zastosowanie francuskie prawo. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu powstałego między stronami, wyłączną jurysdykcję do jego rozpoznania będą miały sądy francuskie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z wydawcą, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w ARTYKULE 1.