2+6+1+2+3+1+4+10+3+1+12+4+9+8+9+6+6+4+10+4+3+12+7+11+12+7+4+6+10+5+3+10+9+5+4+9=222

Wynik : 222

Średni : 6

36 kości 12 stronne - Generator 36 kości 12 stron - 36K12

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 36 kości 12 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 36K12 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek