1+3+3+5+7+9+7+9+5+1+3+5+2+8+3+7+6+5+8+4+4+3+7+9+1+7+4+9+5+4+6+3+7+8+9+1+4+7+1+8+7+2+1+7=225

Wynik : 225

Średni : 5

44 kości 9 stronne - Generator 44 kości 9 stron - 44K9

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 44 kości 9 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 44K9 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek