2+41+56+91+64+1+73+92+75+36+71+82+68+37+12+98+10+31+17+100+1+6+88+11+19+51+54+64+46+64+11+33+96+66+51+21+64+91+36+15+25+67+95+54+92+95+43+42=2458

Wynik : 2458

Średni : 51

48 kości 100 stronne - Generator 48 kości 100 stron - 48K100

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 48 kości 100 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 48K100 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek