2+12+7+4+11+9+9+9+7+6+12+3+6+11+8+3+3+8+12+6+12+8+8+4+3+11+4+6+2+6+3+4+1+4+3+8+3+9+3+3+4+9+4+7+1+12+11+12+1+9+11+3=337

Wynik : 337

Średni : 6

52 kości 12 stronne - Generator 52 kości 12 stron - 52K12

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 52 kości 12 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 52K12 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek