4+10+4+14+11+16+4+3+11+6+14+18+3+10+13+16+7+16+14+13+2+9+15+9+7+19+2+6+10+14+8+10+5+1+15+12+6+11+3+15+1+3+14+11+13+2+1+4+10+2+5+1+6+18=477

Wynik : 477

Średni : 9

54 kości 20 stronne - Generator 54 kości 20 stron - 54K20

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 54 kości 20 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 54K20 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek