6+6+6+9+5+5+4+6+6+8+10+4+10+7+1+5+3+4+5+3+5+6+3+10+2+1+4+9+4+9+2+6+7+4+4+6+7+10+2+2+5+8+1+4+2+3+7+2+5+2+2+4+7+6+9+10+5+10=308

Wynik : 308

Średni : 5

58 kości 10 stronne - Generator 58 kości 10 stron - 58K10

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 58 kości 10 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 58K10 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek