1+6+2+2+6+3+1+7+1+5+1+1+5+4+3+5+7+6+7+2+6+4+6+5+5+2+1+5+5+2+3+6+2+7+6+7+4+5+7+5+3+3+6+7+2+7+3+4+4+5+1+4+4+6+2+3+4+6+1+1+7+3+3+2+4+7+4+7+6+1=288

Wynik : 288

Średni : 4

70 kości 7 stronne - Generator 70 kości 7 stron - 70K7

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 70 kości 7 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 70K7 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek