4+3+1+3+2+2+2+3+3+3+2+1+1+2+3+2+1+2+4+3+1+2+4+3+4+4+4+4+4+1+1+4+3+2+4+4+2+1+3+3+4+1+1+3+2+4+3+3+1+2+3+3+3+2+2+2+1+2+1+2+1+1+2+2+2+4+4+3+2+3+3+1+3+4=185

Wynik : 185

Średni : 3

74 kości 4 stronne - Generator 74 kości 4 stron - 74K4

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 74 kości 4 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 74K4 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek