3+6+4+6+1+7+3+5+1+4+1+6+3+2+1+4+4+3+2+1+5+7+3+5+4+5+5+7+2+7+5+3+1+5+7+3+5+5+1+2+7+7+1+6+6+2+4+2+1+5+6+4+5+1+4+5+4+2+6+6+7+3+2+7+6+7+4+3+1+7+3+4+3+6+1+7=309

Wynik : 309

Średni : 4

76 kości 7 stronne - Generator 76 kości 7 stron - 76K7

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 76 kości 7 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 76K7 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek