5+3+1+2+6+1+4+2+1+5+2+6+5+3+6+1+3+3+4+5+4+5+5+3+2+5+4+4+6+6+6+5+4+5+4+4+3+5+6+4+4+4+1+4+1+1+1+4+5+3+4+4+4+6+1+1+1+6+6+2+6+5+6+6+5+6+2+5+2+3+5+4+4+5+2+1+6+2=296

Wynik : 296

Średni : 4

78 kości 6 stronne - Generator 78 kości 6 stron - 78K6

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 78 kości 6 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 78K6 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek