6+5+3+8+8+10+5+2+8+1+5+9+9+10+10+4+3+8+10+5+6+6+1+6+4+4+1+9+3+1+6+5+3+6+2+5+7+3+3+9+3=222

Wynik : 222

Średni : 5

41 kości 10 stronne - Generator 41 kości 10 stron - 41K10

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 41 kości 10 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 41K10 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek