9+5+6+7+5+5+6+6+3+5+1+5+4+3+6+8+9+3+2+7+9+6+1+9+7+2+8+5+1+7+2+8+2+3+7+2+6+7+7+3+9=216

Wynik : 216

Średni : 5

41 kości 9 stronne - Generator 41 kości 9 stron - 41K9

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 41 kości 9 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 41K9 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek