100+41+26+77+5+58+7+59+45+36+4+22+33+92+99+22+73+26+90+71+41+31+41+91+75+18+93+64+74+35+9+46+96+11+20+46+94+30+18+76+46+26+19+7+38+62+97+100+27+41+96+60+33+4+86+11+79+79+20+90+69+37+72+89+13+52+15+35+51+46+98+95+77+18+23+32+11+92+90+53+27+74+45+21+98+61+83+3+79+96=4671

Wynik : 4671

Średni : 52

90 kości 100 stronne - Generator 90 kości 100 stron - 90K100

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 90 kości 100 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 90K100 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek