3+8+8+5+5+1+4+2+9+4+5+2+5+7+1+6+4+1+7+2+1+8+7+3+5+3+2+5+8+6+2+7+5+6+4+4+2+1+9+2+6+5+2+2+6+9+3+2+2+1+4+7+1+3+9+1+5+7+6+4+6+4+8+2+4+7+2+4+4+7+2+1+2+3+5+3+4+9+8+7+5+2+8+4+3+6+9+8+4+5=410

Wynik : 410

Średni : 5

90 kości 9 stronne - Generator 90 kości 9 stron - 90K9

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 90 kości 9 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 90K9 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek