20+18+10+14+10+6+4+6+13+3+2+13+11+1+12+18+14+12+13+3+4+2+14+14+17+19+15+7+16+6+13+6+11+15+16+14+13+15+20+16+3+7+9+8+5+2+7+11+15+19+20+8+2+8+4+11+6+5+8+13+14+15+8+14+5+10+11+15+5+15+16+11+9+2+3+19+17+2+17+4+16+12+8+16+20+12+16+3+6+5=953

Wynik : 953

Średni : 11

90 kości 20 stronne - Generator 90 kości 20 stron - 90K20

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 90 kości 20 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 90K20 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek