2+7+8+2+10+5+7+7+3+4+10+7+2+6+4+6+5+9+7+5+6+8+5+7+5+3+6+7+8+2+9+3+2+5+3+3+4+3+8+10+4+9+9+4+4+4+4+8+1+5+9+7+10+7+9+3+3=323

Wynik : 323

Średni : 6

57 kości 10 stronne - Generator 57 kości 10 stron - 57K10

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 57 kości 10 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 57K10 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek