1+7+4+9+3+7+9+2+6+3+9+1+4+7+3+2+1+1+1+4+4+5+1+1+9+8+1+4+8+2+7+6+9+5+1+9+1+8+3+9+5+8+9+8+4+5+4+7+9+2+6+7+6+5+3+8+5=286

Wynik : 286

Średni : 5

57 kości 9 stronne - Generator 57 kości 9 stron - 57K9

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 57 kości 9 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 57K9 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek