13+1+8+17+19+16+17+4+10+9+8+5+8+16+12+6+5+9+8+7+8+14+16+6+3+11+4+15+7+7+9+8+10+7+6+11+3+12+12+2+12+17+17+12+20+5+8+9+7+4+14+20+13+3+13+16+14=573

Wynik : 573

Średni : 10

57 kości 20 stronne - Generator 57 kości 20 stron - 57K20

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 57 kości 20 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 57K20 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek