8+5+1+1+5+8+1+6+5+2+3+8+1+3+1+4+5+5+4+7+8+2+6+8+3+3+7+7+7+3+5+4+3+4+2+4+2+4+4+8+6+8+8+3+4+7+4+5+8+1+8+8+6+8+4+4+2=271

Wynik : 271

Średni : 5

57 kości 8 stronne - Generator 57 kości 8 stron - 57K8

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 57 kości 8 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 57K8 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek