7+5+1+11+7+3+3+8+8+11+4+11+1+11+12+3+9+8+10+1+8+8+3+5+2+3+7+8+6+12+3+11+7+9+7+11+1+1+6+2+11+4+8+8+10+9+4+8+7+12+4+9+7+8+1+3+12=379

Wynik : 379

Średni : 7

57 kości 12 stronne - Generator 57 kości 12 stron - 57K12

Zasada rzucania wieloma wirtualnymi kostkami

Zasada rzucania 57 kości 12 stronne często pozwala stwierdzić założenia prawdopodobieństwa. Oznacza to na przykład, że w przypadku kości online z prowiantami możemy obliczyć średnią z kości na podstawie jej twarzy. Na 100 rzutach otrzymujemy przybliżony wynik średniej.

Wirtualne kości są symulowane i podlegają zasadom przypadku. Dlatego też wygenerowanie tych 57K12 pomoże w rozwiązaniu prawdopodobieństwa. To narzędzie będzie również bardzo przydatne, na przykład w niektórych grach planszowych, które będą wymagały określonej liczby kości.

Wykorzystuje narzędzie wielu kości

Aby skorzystać z narzędzia wielu kości, wystarczy ręcznie wpisać liczbę kostek i wpisać odpowiednią liczbę.
Przykład: maksymalnie 10, 20 lub 100. To narzędzie pozwala również określić średnią z kostek.

Możesz więc łatwo obliczyć średnią z kości online.

Różne możliwości kostek